LOGI-VÁR kreatív oktatási eszköz a tanulók általános iskolai fejlesztésében, építési ötletetek iskolás gyerekeknek

LOGI-VÁR natúr fa építőjáték
LOGI-VÁR natúr fa építőjáték
római őrtorony
általános iskolai foglalkozásokra 5 csomag fa építőjátékból készűlt erőd
fellegvár buzugánytoronnyal
bevásárló központ

Taneszközként órán, napköziben, egész napos iskolában, logopédián az alábbi esetekben használható a fejlesztő eszköz.

Matematika óra, alsó tagozat: térbeli látás, térérzékelés fejlesztésére.

Történelem óra: római őrtornyok, középkori várak, csaták modellezése.

Rajzóra: tanulók az épület modelleket más-más szögből rajzolhatják le.

Technika óra: alsó vagy felső tagozatos tanulók csoportmunkában maketteket építhetnek, régi fém építők kiváltására is alkalmas lehet.

Napközi, egész napos iskola:tanórák végén a kötelező feladatok gyors és pontos elvégzése után jutalmazásként.

Fejlesztő pedagógusok sajátos nevelési igényű, tanulásban segítségre szoruló kisiskolásoknál: egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokon különböző nehézségi szintű konstruáló feladatok adásával fejleszthetik az iskolás gyermekek logikáját, problémamegoldó képességét.

katedrális makett, nagytemplom 6-8 garnitúra építőjátékból
vizi, légi, szárazföldi járművek összeállítása a fa építőjátékból
10 csomag LOGI-VÁR fa építőből készült épületkomlexum
székállás, háztető építés
kacsalábon forgó vár
mexikói piramis
lovagvár
kistemplom